Site Overlay

Vydražte si štěstí

Každý z nás se určitě v naší moderní době již setkal minimálně s pojmem „dražba“ či „aukce“ – dříve se říkávalo též licitace, od tohoto pojmu je odvozen pořadatel aukce neboli licitátor. Věřím, že dost z Vás se už nějaké dražby zúčastnilo, jak veřejné, tak třeba jen dražby internetové, které internet doslova pohlcují, protože každý si dneska rád přivydělá prodejem svého zboží a samozřejmě ho nejraději prodá tomu, kdo je za něj ochoten zaplatit nejvíce. Pokud jste ale dražební začátečník, rádi Vám přiblížíme, o co vlastně jde.

aukce

Jedná se o určitý typ obchodu zboží nebo služeb, kdy prodejce předem neurčí prodejní cenu, která je postupně stanovena v soutěži všech nakupujících. Všichni zúčastnění či zájemci o určité zboží podávají své cenové nabídky. Zboží bude nakonec přiděleno tomu kupujícímu, který je za věc ochoten zaplatit největší částku. Nicméně, z této částky se vždy strhává předen domluvené procento, které slouží jako provize pro licitátora.

Takové aukce se můžete účastnit buď osobně v aukčních domech či vzdáleně, kdy přihazujete cenu buď po telefonu, prostřednictvím internetu nebo za sebe pošlete někoho jiného, kdo draží za Vás dle Vašich předem stanovených podmínek. Tohle není nic neobvyklého v dnešní uspěchané době.

Co se nejvíce draží?
nemovitosti
majetek
starožitnosti
umělecká díla
válečné pozůstatky
šperky
spotřební zboží
služby

Již v minulosti se aukce rozdělily do několika základních typů:
· Anglická aukce
Nejznámější typ otevřené aukce, při které se zvyšují ceny. Je vedena licitátorem, který ohlásí prodejní cenu, a dražitelé se sami předhánějí s nabízenými částkami jeden proti druhému. Aukce končí v případě, že již nikdo nechce přihodit a za nabízené zboží zaplatit více, než aktuální nabídka. Poté je vyzván dražitel, který udal poslední nabídky k zaplacení dané částky a případné vyzvednutí vydraženého zboží.

eshop

· Japonská aukce
Jedná se o obdobu anglické aukce, nicméně při tomto typu dražby zvyšuje cenu příslušný licitátor dražby a stojící dražitelé mohou s nabízenou cenou buď souhlasit, nebo jednoduše odstoupit tím, že částku nepotvrdí sednutím si zpět na židli a tím nechají nabízené zboží ke koupi ostatním zájemcům. Nicméně pokud již zájemce jednou odmítl přihazovat a usedl, nesmí se již do dražby zpětně zapojit tím, že si opět stoupne.

· Holandská aukce
Tenhle typ aukcí se od předešlých dvou zásadně liší tím, že se jedná o otevřenou aukcí s cenou klesající. Licitátor nabídne prodejní cenu a tuto hodnotu snižuje, dokud někdo z přihazujících s příslušnou částkou souhlasí a tím aukce končí. Nicméně, tenhle typ aukcí není moc rozšířen.

· Obálková metoda
V této aukci samozřejmě také vyhrává nejvyšší nabídka, nicméně, všechny nabídky jsou pevně zapečetěny v obálkách, tudíž se dražitelé nemůžou předhánět, protože žádný z nich většinou neví, jakou částku je za nabízené zboží jejich soupeř ochoten zaplatit. Každý dražitel tudíž udá pouze jednu nabídku. Po uzávěrce se všechny obálky za dozoru licitátora otevřou a je vyhlášen výherce, který v obálce udal největší částku.
Tak co, vybrali jste si? Přejeme Vám tedy hodně štěstí v případném boji.