Site Overlay

Proč si u mnoha přístrojů musíme nejrůznější příslušenství dokupovat?


Pokud si koupíme nÄ›jaký přístroj, obvykle k nÄ›mu dostaneme jen to nejzákladnÄ›jší vybavení. Takové, se kterým bude moci provádÄ›t své nejzákladnÄ›jší funkce. Pokud vÅ¡ak chceme využít jeho plný potenciál, musíme si dokoupit další přísluÅ¡enství elektrocentraly.cz. A to je nÄ›co, z Äeho lidé rozhodnÄ› radost nemají.

Možná to bude znít zvláštnÄ›, avÅ¡ak toto platí i u vÄ›cí, kde bychom to neÄekali. Příkladem mohou být domácí elektrárny. Pokud si ji koupíme, dostaneme přístroj, který dokáže vyrábÄ›t elektrický proud. Pokud vÅ¡ak nad ním chceme mít o nÄ›co vÄ›tší kontrolu, pak musíme dokoupit další vÄ›ci.

elektrikar2

Mnozí lidé se samozÅ™ejmÄ› ptají, proÄ za Äástku, kterou zaplatí, a která Äasto není nejmenší, nedostanou kompletní sestavu. PÅ™eci jen, bylo by to mnohem jednodušší pro vÅ¡echny. To je vÅ¡ak pravda pouze na první pohled. Ve skuteÄnosti existují důvody, proÄ obchodníci tuto strategii využívají.

Tím prvním a hlavním důvodem je samozřejmě zvýšení zisku. Takhle si nebudete kupovat pouze přístroj, ale koupíte si k němu i další doplňkové vybavení. A to znamená, že zaplatíte více peněz. Tím generujete firmě zisk, což je to, o co jí hlavně jde.

OvÅ¡em aÄkoliv se to může zdát zvláštní, není to jediný důvod, proÄ se přísluÅ¡enství prodává zvlášť. Faktem totiž je, že nÄ›kteří lidé různé jeho Äásti nevyužijí. A ti rozhodnÄ› nechtÄ›jí platit za nÄ›co, co by jim pak doma zbyteÄnÄ› leželo. Pro nÄ› je lepší, když si mohou vybrat jen ty Äásti, které skuteÄnÄ› potÅ™ebují.

elektrina2

StaÄí se vrátit k onomu příkladu domácí elektrostatice. Zde je možné si dokoupit například svodiÄ pÅ™epÄ›tí, který naÅ¡i elektrocentrálu ochrání pÅ™i zásahu bleskem. PřípadnÄ› také jistiÄ pojistek, který pÅ™idává další ochranu. AvÅ¡ak je jasné, že aÄkoliv jsou to bezesporu užiteÄné vÄ›ci, pro samotný provoz přístroje nejsou nezbytné.

Záleží tedy jen na nás, jakou sestavu si vybereme, a jaké doplňky pÅ™ikoupíme. Jen je vždy tÅ™eba pÅ™emýšlet, zda se nám právÄ› ten jeden skuteÄnÄ› bude hodit.