Site Overlay

Domov, který poskytuje bezpečí

To, že se lidský věk v naší době neustále prodlužuje, je jistě informace veskrze pozitivní. Koho z nás by nepotěšilo, když se dozví, že má reálnou šanci na opravdu dlouhý život. Jenže to s sebou někdy logicky přináší i některé nežádoucí jevy.

  • Čím je člověk starší, tím větší má naději, že ho postihnou některé choroby, které jsou právě s vysokým věkem úzce spojené.
  • Je pak jistě velice smutné sledovat našeho blízkého, jak pomalu a nezadržitelně chátrá a doslova se nám ztrácí před očima.

osamělá babička

Jednou z takových zákeřných nemocí, které mohou seniora postihnout, je i nechvalně známý Alzheimer. Zprvu se nemoc projevuje tak nevýrazně, že může její začátek okolí a samotného nemocného zmást natolik, že vše vypadá stále v nejlepším pořádku. Prvními příznaky je úbytek paměti. Nemocný těžko hledá slova, nesprávně ukládá věci nebo se stále ptá na to samé. Později se těžko orientuje i ve známém prostoru. Situace se tak začne pro všechny zúčastněné stávat neúnosnou a depresivní.

Trpělivá a laskavá péče

Smutným faktem je, že se Alzheimerova choroba nedá vyléčit ani zastavit. Moderní medicína sice může nemocnému nabídnout některé medikamenty, ty ale nemoc pouze mírně pozastaví. Není ale nutné hned propadat panice a raději se snažit našemu blízkému jeho dny spíše zpříjemnit.

pomoc rodiny

Pomocnou ruku může podat některý domov alzheimer, který se právě na tuto problematiku specializuje. Zaměstnanci těchto institucí jsou pečlivě vybráni pro svou nelehkou službu. Musí se jednat o osoby, které vynikají empatií a velkou trpělivostí. Jejich cílem je dát nemocnému pocit jistoty a bezpečí. To je totiž jejich hlavním problémem.

  • Klienti, kteří v těchto domovech bydlí, žijí své dny tak, jako by se vlastně nic nedělo a vše bylo v nejlepším pořádku.
  • Každý zaměstnanec se k nim chová tak, jako by to byli členové jeho vlastní rodiny.