Site Overlay

Těžení bitcoinů neboli fenomén moderní doby

Jestliže hodláte a chcete zkusit těžení bitcoinů, je zapotřebí rozumět základním pojmům. Osoba, která provozuje počítač, jenž je spojen prostřednictvím internetu s ostatními počítači, se nazývá těžař neboli též miner. Lze se setkat i s termínem těžební stroj, který je permanentně v provozu. Tento těžební stroj není jen obyčejným počítačem.

kryptoměna

Je důležité mít potřebný hardware, kdy tak těžení bitcoinů může být efektivní a prospěšnou záležitostí.

Jak to vše probíhá v praxi?

Jedná se o proces, kdy speciální těžební software hledá řešení matematického úkolu a současně v rámci výpočtu zprostředkovává posílání virtuálních peněz v bitcoinové síti. Jednoduše lze konstatovat, jestliže by se nehledalo řešení matematické úlohy, nebylo by možné bitcoiny ani nikam posílat.

Těžaři validují transakce prostřednictvím svých počítačů. Co znamená validace? Jedná se o to, že zaslané peníze od adresáta se dostanou v pořádku k příjemci.

Bitcoinová síť a její složitost

Neustále se samozřejmě mění počet těžařů a s tím související i matematický výpočetní výkon bitcoinové sítě. Z tohoto důvodu je v bitcoinu zaveden algoritmus, jenž pravidelně reguluje rychlost těžby za pomoci hash kódu, který právě musí těžaři vyřešit. Upraven je dle aktuálního výpočetního výkonu sítě, aby jeden blok mohl být vytěžen v průměru za deset minut.

Aby vše mohlo fungovat, tj. aby nové bloky mohly vzniknout zhruba po výše zmíněných deseti minutách, je zapotřebí sledovat výkon celé bitcoinové sítě. Jestliže se výkon zdvojnásobí, má to vliv rovněž na zvýšení rychlosti v rámci nalezení bloku. Síť automaticky tuto skutečnost řeší navyšováním či snižováním obtížnosti k nalezení nového hashe nad novým blokem.

šifra

Síť začala fungovat v roce 2009, kdy byla vytvořena osobou či skupinou lidí podepsanou pod jménem Satoshi Nakamoto. K autorství se o pár let později přihlásil Craig Steven Wright, což však bylo záhy zpochybněno.