Site Overlay

Výběr střešní krytiny není dobré podcenit

Jak vybrat správně střešní krytinu, když výběr je tak široký? Nezapomněli jste při výběru zahrnout veškeré parametry, které by nová střecha měla mít? Ještě před samotnou realizací střešní krytina má mnoho lidí už přesně ucelenou představu, jakým směrem by se měl výběr ubírat. Zajímá je materiál, barva a to je většinou všechno. Pojďme si společně představit další kritéria, která pomou s rozhodováním.

maketa domu

Sklon střechy

Sklon střechy je při výběru střešní krytiny nesmírně důležitý. Ten snadno zjistíte v projektové dokumentaci, která řeší dispozici krovu a střešní krytiny. Výrobci jednotlivých typů střešních krytin v technickém listu vždy uvádějí minimální a bezpečný sklon střechy. Vždy proto dbejte pokynů od výrobce. Je pochopitelné, že pravá pálená taška nebo vlnité desky z polykarbonát trapézu musí splňovat rozdílné parametry uložení.

střešní krytina

Složitost střechy

Rozhodující je i tvar střešní krytiny, který by měl být vybrán s ohledem na celkový tvar a složitost střechy. Pokud se jedná o tvarově složitější střechy, je lepší vsadit na maloformátové typy střešních krytin, jako jsou například tašky nebo šablony. V takovém případě se dá výrazně ušetřit, jelikož při pokrývání vzniká jen minimum prořezů a celá montáž je výrazně rychlejší.

Rekonstrukce střechy

Rekonstrukce jsou poněkud samostatnou kapitolou, přesto je potřeba se o nich zmínit. Pokud se rozhodneme původní krytinu nahradit krytinou novou, vždy bychom měly myslet na celkovou únosnost krovu. Původní krov je nadimenzován na určitou zátěž původní krytiny a staré trámy by vyšší hmotnost nové krytiny nemusely zvládnout. Původní krov by se vlivem tíhy nové střešní krytiny mohl dotvarovat, což by následně mohlo způsobit statické problémy v půdním podlaží, případně netěsnost a zatékání do střechy. V případě, kdy si nejste váhou nové krytiny jistí, je dobré stav současného krovu posoudit statikem.