Site Overlay

Nabízíme zajištění energetické totožnosti nemovitosti


Víte, kolik ztrátové tepelné energie neefektivnÄ› uniká z interiéru Vaší nemovitosti? Energetický průkaz Vám zajistí stoprocentní informovanost o stupni tepelné prostupnosti obálkou budovy a zaÅ¡títí Vás taktéž proti nepÅ™ijatelnému a zbyteÄnému plýtvání energií. Certifikovaná spoleÄnost Vám vzhledem k preciznímu auditu vynese dokonalou investici do získání údajů o celkové roÄní spotÅ™ebÄ› energií v nemovitosti. Energetický průkaz jakožto hodnocení objektů novostaveb a zrekonstruovaných budov z hlediska energetické nároÄnosti je v souÄasné dobÄ› povinným prvkem, s jehož existencí se vzhledem k excelentnímu poradenství a skvÄ›lému zákaznickému servisu mohou seznámit vÅ¡ichni majitelé nemovitostí i zÅ™izovatelé realitních kanceláří.

Služby pro soukromé vlastníky i realitní makléře

Energetický průkaz musí být od letoÅ¡ního roku pÅ™irozenou souÄástí každé kupní smlouvy u nové nemovitosti. Seznamte se s konkrétními podmínkami uzavÅ™ení objednávky u ověřené spoleÄnosti, která Vám pÅ™ipraví precizní dokumentaci na základÄ› zpracování technických údajů Vámi vlastnÄ›né stavby. Absolvujte audit prvotřídního týmu a získejte excelentní osvÄ›dÄení nenároÄnou formou, která Vás vzhledem k sympatickým cenovým podmínkám nijak nebude tížit ani z hlediska financí. Naopak uspoříte nejen VaÅ¡e peníze, ale taktéž se stanete souÄástí skupiny lidí, kteří myslí ohleduplnÄ› na stav životního prostÅ™edí a nutnost zajistit trvale udržitelný rozvoj v oblasti energií.