Category

Technika

Category

Technika

Zvuk

Na základě definice je zvuk „mechanické vlnění hmotného prostředí (neboli molekul)“, které svým působením na lidské ucho vyvolává sluchový vjem….