Site Overlay

Není čistoty bez písku

Pokud chcete mít venkovní bazén plný průzračné vody, rovnou zapomeňte na to, že si pořídíte jednoduše jenom onu třeba plastovou nádrž, již naplníte vodou, a bude po starostech. Protože v takové vydrží průzračná voda jenom vcelku krátce. Pak do ní napadá něco z kolem rostoucí vegetace, něco tam zanese vítr a něco přidají i lidé, kteří se budou v tomto bazénu nebo jeho bezprostředním okolí vyskytovat. A vyloučeno není ani znečištění přičiněním zvířat nebo jiných ‚objektivních příčin‘.

písek

Bazén se tak již záhy po napuštění počne měnit v něco, po čem jeho majitel nikdy netoužil. A má-li tak být toto zařízení vhodné ke koupání, potřebuje kupříkladu bazénovou filtraci. A tato si žádá pro změnu písek.
Ne že by si snad ona filtrace hrála na písečku, to ne, ale funguje na tom principu, že je skrz ni hnána voda, jež se v ní zbavuje rozptýlených nečistot ve filtračním písku.

Takže je písek do bazénové filtrace vlastně naprostou nezbytností. Bez níž čistoty vody dosáhnout nelze.
Ovšem pozor! Nesmíte si myslet, že do oné filtrace nasypete jednoduše jakýkoliv písek, jaký vám zrovna přijde pod ruku. Každá filtrace totiž funguje poněkud odlišně, a tudíž si žádá i odlišný typ písku. Tedy jeho odlišnou zrnitost. A další vlastností tohoto písku, jíž je nezbytně zapotřebí, je fakt, že jeho zrnka musí mít dostatečně ostré hrany, díky nimž jsou právě ony ve vodě plující nečistoty zachycovány.

filtrace

Aby bylo vše takové, jaké to má být, je třeba důkladně pročíst návod k obsluze takové filtrace, respektive se poradit s odborníky nebo aspoň někým, kdo tomu rozumí, a pak si koupit právě takový písek, jenž vám prokáže ty nejlepší služby.
A ani poté nesmíte usnout na vavřínech, protože i takový písek má jen omezenou dobu použitelnosti. Dříve či později, vesměs během tří let, se totiž ony již zmíněné ostré hrany vodou obrousí a je tak třeba pořídit písek nový a starý jím nahradit.
Ovšem nezoufejte. Nejde o žádné složité procedury. To zvládnete. A budete se koupat ke své plné spokojenosti. Díky písku.