Site Overlay

Krátkodobé cenné papíry

Existuje spousta druhů investic. Každý investor se zaměřuje na jinou oblast na trhu. Jednou z takových možností jsou například cenné papíry, které mají v investiční oblasti opravdu velkou popularitu. Cenné papíry se rozdělují do několika skupin, například záleží, jestli si pořizujete majetkový cenný papír nebo úvěrový cenný papír, každý má využití na něco jiného, U těch majetkových jak už z názvu vyplývá, máme podíl na určité části majetku. Naopak u těch úvěrových jakoby poskytujeme peníze dlužníkovi, který je pak povinen, vyplácen nám smluvený úrok, ten se vyplácí u zpětného odkupu cenného papíru. Dnes se společně podíváme na ty krátkodobé cenné papíry.

pexels-photo-534216

Depozitní certifikát

 

Tento druh cenného papíru vydává banka. Investor, který si cenný papír koupí, zaplatí pouze nominální hodnotu papíru, tudíž základní cenu, která je stanovena. Výdělek spočívá poté ve zpětném prodeji cenného papíru, kdy investor vyinkasuje bance úrok. Někdy jsou tyto cenné papíry nakupovány pod nominální hodnotou a banka je od investorů následně vykupuje za základní nominální hodnotu, úrok je v tomto případě skryt v rozdílu těch cen. Jednoduše řečeno, funguje to na podobném principu, jako například terminovaný vklad, půjčíte bance peníze, se kterými může nějakou dobu manipulovat a využívat je, za to vám pak při vrácení peněz přidá i přidanou hodnotu peněz.

eura padesátky

Směnky

 

Směnka je dalším druhem krátkodobého cenného papíru. Funguje na principu pojistného papíru, pro splacení nějakého závazku. Na tomto cenném papíru bývá přímo napsané „tuto směnku zaplatím“, zaleží, kdo je pod směnkou uveden, může to zaplatit buď přímo dlužník, v tomto případě by se jednalo o směnku vlastní, nebo také akceptant neboli ručitel, v tomto případě by směnka byla vedena jako cizí. Je to cenný papír, který v podstatě vyjadřuje závazek, jaké osobě je přidělen, jakou částku nese a do jakého data musí být splacen.