Site Overlay

Jak cestovat bezpečně

Asi nikdo nebude rozporovat, že dnešní doba je podstatně bezpečnější, než byla kdy předtím. Také naše možnosti komunikace se v mnohém zlepšily. Zdálo by se tedy, že nám prakticky nic nehrozí, a to ani těm, kteří rádi cestují, především pak do zahraničí. To však není tak docela pravda. I v dnešní době přináší cestování určitá rizika, na která musíme být připraveni. Naštěstí existují způsoby, jak můžeme podstatně zmírnit pravděpodobnost, že se nám něco stane.

 

letět s cestovní kanceláří je mnohem bezpečnější

 

V první řadě je to samozřejmě výběr destinace. Některé země jsou zkrátka bezpečnější než jiné, i když situace se může kdykoliv změnit. V každém případě asi nebude nejrozumnější cestovat do země, kde právě probíhá válka či občanské nepokoje. Pokud v daném státě je zrovna epidemie nějaké nemoci, pak je také nejrozumnější se mu vyhnout.

 

Je pravdou, že některé, zvláště pak chudší země, nemají příliš dobrou reputaci, co se bezpečnosti týče. V některých vám průvodci dokonce doporučí se v zájmu vaší bezpečnosti nepohybovat mimo oblast resortu. Tyto detaily je dobré si zjistit ještě před cestou.

 

cestování znamená nové zážitky

 

Pokud vám jde o bezpečí, pak je také rozhodně dobré se vypravit s cestovní kanceláří, nikoliv po vlastní ose. Zde máte totiž zaručeno, že vás dopraví bezpečně do cíle. Také samotný turista je mnohem lákavějším a snadnějším cílem, než skupina zaštítěná cestovní kanceláří a kvalifikovaným průvodcem – nehledě na to, že tyto se většinou vědí, kde jsou rizikové oblasti, a vyhýbají se jim.

 

V neposlední řadě si není třeba dodávat, že byste se měli vyhnout cestování autostopem. Jakkoliv to může být lákavé pro své dobrodružství a také nízké náklady, věřte, že za to riziko to nestojí.

 

Jistě, existují knihy o lidech, kteří například tímto způsobem procestovali některou cizí zemi, avšak o čem už se tolik nemluví, je to, kolik se jich nevrátí. Nikdy totiž nemáte jistotu, na koho narazíte. Rozhodně je tedy lepší dbát o vlastní bezpečnost. Život máme koneckonců jen jeden.